Samtal pågår/Lena Loheim Kangevik

Klok, modig och varm terapeut under utbildning

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_5300-1024x1024.jpg

Står du vid ett vägskäl i livet? Har du hamnat i en svacka eller kris som du inte tar dig ur? Känner du ångest, håglöshet eller kanske en rastlöshet som hindrar dig från att leva fullt ut? Eller är du bara nyfiken på din potential och vem du egentligen är? Med min stora livserfarenhet och ödmjukhet inför livet, dess vägar och irrvägar, håller jag dig i handen och guidar dig klokt och modigt vidare med psykosyntesens fina verktyg till vår hjälp. 

Jag är färdig med min utbildning hos Psykosyntesakademin för att bli diplomerad psykosyntesterapeut och jag tar just nu emot praktikklienter. Utbildningen på Psykosyntesakademin pågår under fyra år består av intensiv teori i psykologi och terapi i kombination med djupt personligt utforskande och terapeutiskt övande.

Vad är en psykosyntesterapeut?

En psykosyntesterapeut arbetar holistiskt med hela människan med övertygelsen om alla är viktiga och värdefulla. Med terapeutisk vägledning kan var och en av oss skapa sig ett lyckligare liv och hitta mer livsmening. En psykosyntesterapeut arbetar med psykosyntesens breda och beprövade modell men även med flera andra vetenskapligt bekräftade metoder. Därmed anpassar terapeuten sin terapi för varje individ. Men framförallt är grunden i all framgångsrik terapi tillit, trygghet och ett aktivt lyssnande.

Psykosyntesens bakgrund

Psykosyntesterapin grundades i Italien 1926 av psykiatern och psykoterapeuten Roberto Assagioli (1888-1974). Han var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen med Sigmund Freud och Carl Jung i spetsen, men tog snart sin egen väg eftersom Assagioli hade en större helhetssyn på människan – han betonade människans potential och var och ens behov av en livsmening. Assagioli avled 1974. Sedan dess fortsätter psykosyntesen att vidareutvecklas och fördjupas med ny forskning och vetenskapliga metoder, precis så som Assagioli önskade.

Sedan 1960-talet räknas psykosyntesen som en del av den transpersonella psykologin. Den är samtidigt väl förankrad i människans vardag och hennes strävan att där skapa mer balans, lycka och mening.

Välkommen som praktikklient!

Just nu tar jag emot praktikklienter genom min utbildning hos Psykosyntesakademin. Det innebär att jag arbetar självständigt med mina praktikklienter och får parallellt hjälp och stöd av min handledare, en mycket erfaren diplomerad psykosyntesterapeut, som utvecklar mina terapeutiska kunskaper. Praktikklienter betalar betydligt mindre hos mig i egenskap av psykosyntesterapeut under utbildning, i jämförelse med en diplomerad terapeut.

Är du intresserad av att bli praktikklient? Jag finns i Stockholm och tar emot klienter i Psykosyntesakademins lokaler i Barnängen på Södermalm i Stockholm. Jag tar även emot klienter på distans när det passar bättre.

Varmt välkommen att kontakta mig på lena@loheim.se eller fyll i ett kontaktformulär.